TERMENI SI CONDITII

Acest site este proprietatea S.S.I.F. Blue Rock Financial Services. S.A.

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nici o informare prealabilă. Nicio informaţie prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii venind din partea Blue Rock Financial Services.  Acest site nu conţine sfaturi sau recomandări de investiţii în valori mobiliare, informaţiile conţinute neconstituind un fundament pentru investiţii sau orice alte decizii. Astfel, Blue Rock Financial Services nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului.

Rapoartele şi informaţiile conţinute în site, sunt redactate de S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. Informaţiile şi datele prezentate în rapoarte au la bază informaţii publice, care provin, după părerea noastră, din surse demne de încredere, dar nu garantăm pentru corectitudinea lor.

Rapoartele au fost redactate pentru scopuri informative şi nu vor fi interpretate ca o recomandare de a investi sau ca o opinie a Blue Rock Financial Services şi nici ca o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară. Fiecare potenţial investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare independentă, care să nu fie bazată doar pe informaţiile cuprinse în acest site.

SSIF Blue Rock Financial Services S.A. nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru consecinţele deciziilor de investiţii luate pe baza acestor rapoarte. SSIF Blue Rock Financial Services S.A. sau companiile afiliate societăţii pot deţine în orice moment unele dintre valorile mobiliare despre care se fac referiri în aceste rapoarte.

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.

Este interzisă orice modificare a imaginilor şi a informaţiilor din prezentul site. Blue Rock Financial Services S.A. deţine toate drepturile de proprietate privind rapoartele prezentate în acest site.

Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu aceste condiţii.

~~CONFIDENŢIALITATE

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services SA prelucrează datele clienţilor cu caracter personal: CNP, număr şi serie carte de identitate, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, prin mijloace automatizate/manuale, destinate raportării entităţilor autorizate pe piaţa de capital în scopul deschiderii de cont, tranzacţionării şi decontării-compensării tranzacţiilor, cât şi al controlului activităţii.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi date cu caracter personal, acestea fiind necesare deschiderii contului de investiţii în vederea efectuării de tranzacţii pe piaţa de capital. Refuzul dvs. de a furniza aceste informaţii conduce la imposibilitatea deschiderii unui cont de investiţii.

Conform regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Deasemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.