INFORMATII COMPANIE

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII
Societatea este condusă de un Consiliu de Administraţie format din: Dl. Franz Wanovits, Dl. Ungureanu Stefan Nicolae Marius si Dl. Martin Alexander NEDELKO, in calitate de membri.

Consiliul de Administratie este autorizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara conform Autorizatiei nr. 305/20.12.2017

IDENTIFICARE SOCIETATE

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. este o societate de servicii de investitii financiare  cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Aurel Vlaicu nr. 35, Corp B, et.4, cod postal:020091, tel. 0213000455, fax. 0213000479, e-mail: office@bluerock.ro  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/14241/2011, C.U.I.  9814029. Societatea are autorizat un sediu secundar de tip agentie situat in Brasov, str. N.Iorga, nr.2, etaj 1, judetul Brasov, cod postal 500057, telefon: 031.105.17.21/22, fax: 021.3000479 la care desfasoara atat activitati principale cat si activitati conexe autorizate

Capitalul social al societatii este de 14.122.654 lei. Societatea este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal inscris cu nr. 21786 la ANSPDCP.

Actionarul majoritar al societatii este Blue Rock Capital GmbH., care detine 99,96 % din capitalul social.

DENUMIREA AUTORITATII COMPETENTE
S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. a fost autorizată ca societate de servicii de investiţii financiare de către Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul în Splaiul Independenţei Nr. 15, sector 5, Cod poştal 050092, Bucureşti; telefon 021.659.64.41, www.asfromania.ro, e-mail: office@asfromania.ro, prin decizia 1942/24.06.2003 si inscrisa in Registrul A.S.F. sub nr. PJR01SSIF/190057.

CONDUCEREA SOCIETĂŢII

Conducerea societăţii este asigurata de catre Dl. Ungureanu Stefan N M in calitate de Director  General si dna Prisacariu Mihaela Carmen, Director General Adjunct
Auditorul financiar al societăţii este S.C. AUDIT CONSULT GROUP S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Matei Basarab nr. 85, bl. L119Bis, ap. 22, sector 3.


COMPARTIMENTUL DE CONTROL INTERN
S.S.I.F. Blue Rock Financial Services SA dispune de un Compartiment de Control Intern  specializat in supravegherea respectarii de catre societate si personalul acesteia a legislatiei in vigoare, a reglementarilor entitatilor pietei de capital, precum si a procedurilor interne.
- ILIE Corneliu Gabriel  - Reprezentant Compartiment Control Intern - Autorizatia A.S.F. nr. 148/10.10.2016, inscris in registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400618

- MATEI George Mircea  - Reprezentant Compartiment Control Intern - Autorizatia A.S.F. nr. 312/28.12.2017, inscris in registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400645


Pentru orice diferende referitoare la serviciile prestate de S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. va puteti adresa Compartimentului de Control Intern, in timpul programului de lucru, de luni pana vineri intre orele 9-17.30, care va analiza, investiga si raspunde la sesizarea clientilor in maximum 30 de zile de la data solicitarii.
Reclamatia va fi facuta in scris si transmisa reprezentantului compartimentului de control intern, inclusiv prin e-mail la office@bluerock.ro, g.ilie@bluerock.ro sau la adresa sediului social. In cazuri urgente, sesizarile pot fi efectuate si telefonic.
Informatii cu privire la modalitatea de transmitere a petitilor, termenul de solutionare si modalitati alternative de solutionarea acestora, sunt disponibile in Procedura SSIF Blue Rock Financial Services privind solutionarea petitiilor in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2015.